(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-124633251-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Zásady ochrany osobních údajů2019-12-02T20:28:01+01:00

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Centrum Propojeni s důvěrou, provozované fyzickou osobou Marie Ilkivová, IČ: 04746325 se sídlem Nová 736, 252 64 Velké Přílepy, zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu Černošice (dále také „Centrum“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.propojenisduverou.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, za jakými účely a jakým způsobem;
 2. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 3. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 4. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud se rozhodnete využít služeb našeho Centra, budeme od Vás požadovat poskytnutí určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k řádnému plnění našich smluvních povinností v souvislosti s poskytováním služeb našeho Centra (tj. objednávky služeb v našem informačním systému, rezervace lekcí, informace o změně či zrušení akce, poskytování poradenství, apod.). Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

V případě Vašeho souhlasu, můžeme Vaše jméno, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme, a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k řádnému sjednání smluvního vztahu a pro účely plnění smlouvy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na marie@ammadula.cz.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše Centrum. Vaše osobní údaje může za výše uvedenými účely při splnění zákonných podmínek dále zpracovávat některý z našich subdodavatelů, kteří poskytují našemu Centru serverové, webové, cloudové nebo IT služby, externí účetní společnosti či advokátní kanceláři.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a následně po dobu maximálně 6 let od poskytnutí služby (pokud zákon nestanoví jinak např. plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví a evidenci).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Centrum požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
 • právo na omezení zpracování údajů znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • právo vznést námitku proti zpracování znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese marie@ammadula.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.11.2019.

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. ROZUMÍM